2017-12-21Harmonogram spotkań z logopedami szkolnymi w roku szkolnym 2017/2018

Małgorzata Karcz

Lp. 

 

Tematyka spotkania


Termin i miejsce spotkania  Osoby prowadzące
1. Spotkanie organizacyjne.

 14 listopada 2017,

 godz. 10.00

 PPP w Piekoszowie

 Małgorzata Karcz

 Justyna Macheta

 Wioletta Michta

2. Przegląd stsowanych w terapii pomocy- inspiracje logopedyczne.

16 stycznia 2018,godz. 14.00

PPP w Piekoszowie 

 Małgorzata Karcz

 Justyna Macheta

 Wioletta Michta

3. Integracja sensoryczna, a rozwój mowy dziecka- prezentacja, warsztaty.

 27 lutego 2018, godz.14.00

Podzamcze Chęcińskie,

sala SI

 Małgorzata Karcz
4. Wymiana doświadczeń dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej.

 15 marca 2018, godz. 13.30

 PPP w Piekoszowie

 Justyna Macheta
5. Praca logopedyczna z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera - wymiana doświadczeń.

 12 kwietnia 2018,

 godz. 13.30

 PPP w Piekoszowie

 Małgorzata Karcz

 Justyna Mecheta

 Wioletta Michta

6.

 Jak ekran wpływa na rozwój społeczny, poznawczy, mowy i sensoryczny małego

 dziecka-  prezentacja

 17 maja 2018, godz. 13.30

 PPP w Piekoszowie

Wioletta Michta
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie
Liczba odwiedzin: 7533