2010-06-24Udział Poradni w Programie Ograniczania Skutków Niepełnosprawności

Pomoc logopedyczna obejmuje diagnozę problemu i terapię zaburzeń, a także podejmowanie działań profilaktycznych. Ich skuteczność ma duże znaczenie dla dalszego rozwoju dzieci i poprawy jakości życia osób dorosłych, dotkniętych niepełnosprawnością.

Z porad logopedycznych można korzystać:
w środy od 8.00 do 11.00 i piątki od 14.00 do 16.00

(po telefonicznym uzgodnieniu).

Osoby niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunowie mogą uzyskać pomoc i opiekę psychologiczną, adekwatnie do ich sytuacji życiowej i potrzeb. Zdobywają informacje na temat działań i form pomocy świadczonej także przez inne instytucje i organizacje pozarządowe.

Rodzice korzystają z porad i konkretnych wskazówek dotyczących opieki i właściwej stymulacji wszechstronnego rozwoju swoich dzieci. Uzyskują  wsparcie psychologiczne, tak ważne w podejmowaniu trudu opieki i wychowania dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Mają także okazję do zdobywania wiedzy i poszerzania własnych umiejętności wychowawczych.

Z porad psychologicznych można  korzystać: we wtorki od godziny 12.30 do 15.00 i środy od godziny 12.00 do 14.30.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie
Liczba odwiedzin: 7546