2010-06-24Wykorzystywanie w Poradni metody EEG-BIOFEEDBACK

Def. EEG – BIOFEEDBACK: bio-biologiczny, feedback- sprzeżenie zwrotne = biologiczne

     Zasada działania biofeedbacku polega na komputerowej analizie zapisu EEG osoby trenowanej podłączonej poprzez elektrody do systemu. Trenujący kontroluje przebieg wideogry wyłącznie poprzez swoje myśli. Podczas treningu terapeuta dostraja pożądane parametry fal mózgowych osoby ćwiczącej tak, by stymulować powstawanie nowych korzystnych wzorców lub hamować te niewłaściwe. Wzmacnianie pożądanych częstotliwości fal i wyhamowanie częstotliwości niepożądanych w czasie treningów oparte jest na trwających przez całe życie możliwości plastycznych mózgu, polegających na zwiększeniu połączeń synaptycznych i wygaszaniu tych, które są w nadmiarze. A więc celem treningów EEG – BF jest osiągnięcie takiego stanu mózgu, aby wytworzyć utrwalony odpowiedni wzorzec reagowania, tak aby np. przy jednoczesnej relaksacji uzyskać umiejętność pełnej koncentracji.

     Treningami EEG – Biofeedback zostały objęte dzieci i młodzież z różnymi schorzeniami OUN, chorobami narządowymi lub psychosomatycznymi np.: syndrom ADHD, autyzm, upośledzenie umysłowe, agresja, nerwice, niepokój psychoruchowy, zaburzenia pamięci oraz dzieci zdrowe, chcące poprawić efektywność pracy mózgu, zmniejszyć poziom stresu, zwiększyć samoocenę.

      Główne korzyści z treningu EEG – Biofeedback jakie zostały osiągnięte to: lepsza koncentracja, i uwaga na zadaniu, zwiększona odporność na stres i kontrola swoich emocji, głębszy i łatwiej  osiągalny relaks, poprawa samopoczucia, zmniejszenie lęków i tremy, większa samokontrola, lepsza integracja umysłu i ciała.  Treningi poprawiły również możliwości intelektualne, a więc szybsze i lepsze przyswajanie nowych informacji z możliwością ich lepszego wykorzystania w życiu.

               Reasumując metoda EEG –  Biofeedback stwarza duże możliwości w leczeniu zaburzeń neurologicznych i psychosomatycznych, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie (dzieci, młodzieży, dorosłych) w szkole, w domu, pracy i w każdym innym środowisku w którym się wychowują, kształcą i pracują.

Dzięki możliwości modyfikowania procesu fizjologicznego i nadawania mu pożądanego kierunku – uczymy się, zależności pomiędzy naszym ciałem i umysłem, a jakością pracy mózgu. Samoświadomość czynności życiowych pozwala na lepsze ich kontrolowanie, tak abyśmy wykorzystywali nasze możliwości w coraz większym stopniu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie
Liczba odwiedzin: 7548