2017-11-09Sieć współpracy z pedagogami i psychologami szkolnymi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogiczne

 

 Lp.     


Tematyka spotkań   Data spotkania                
    Osoby prowadzące    spotkanie
1.

Spotkanie organizacyjne.

Rozporządzenia w zakresie prawa oświatowego obowiązujące od 1 września 2017 roku- procedury, druki.

 

03 października 2017r.

Magdalena Jerzak

Anna Banasik

2.  Współpraca poradni ze szkołami w zakresie wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 14 listopada 2017r.

 Beata Osmólska - Kaleta

Anna Banasik

Magdalena Jerzak

Martyna Paprocka

3.

 

 Indywidualne konsultacje - analiza orzeczeń.

 

 12 grudnia 2017r.
 Wszyscy pracownicy PPP-P
4.  Współpraca w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom, rodzicom i nauczycielom.
 06 marca 2018r.

 Martyna Paprocka

Anna Kwiatkowska

Małgorzata Gąsior

5.

 

 Indywidualne konsultacje dotyczące zmian w przepisach.

 

 10 kwietnia 2018r.
 Wszyscy pracownicy PPP-P
6.

 Świętokrzyskie Dni Profilaktyki.

Podsumowanie współpracy z pedagogami i psychologami szkolnymi.

 15 maja 2018r.

 Beata Osólska-Kaleta

Martyna Paprocka

Anna Kwiatkowska

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie
Liczba odwiedzin: 7514