2018-10-22Sieć współpracy z pedagogami i psychologami szkolnymi w roku szkolnym 2018/2019

l.p. tematyka spotkań data spotkania osoby prowadzące spotkanie

1.

 

Spotkanie organizacyjne.

Zmiany w zakresie prawa oświatowego, nowe druki i procedury obowiązujące  w Poradni.

02 października 2018 r.

godz. 9.30

Martyna Paprocka

Anna Kwiatkowska

2. Wpływ współczesnych technologii na rozwój dzieci i młodzieży.

27 listopada 2018r.

godz. 9.30

Wioletta Michta

Anna Kwiatkowska

3.

Terapia ręki - usprawnianie motoryczne dziecka.

05 lutego 2019 r.

godz. 9.30

Martyna Paprocka

Małgorzata Karcz

4. Znaczenie wartości w wychowaniu dzieci i młodzieży.

02 kwietnia 2019 r.

godz. 9.30

Anna Kwiatkowska

Małgorzata Gąsior

5.

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki.

Podsumowanie współpracy z pedagogami i psychologami szkolnymi.

14 maja 2019 r.

godz. 9.30

Beata Osmólska-Kaleta

Anna Kwiatkowska

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie
Liczba odwiedzin: 7518