Umiejętności i sfery rozwoju dziecka świadczące o jego gotowości do podjęcia nauki w klasie pierwszej

 • Samodzielność – umiejętność samoobsługi  w zakresie ubierania się
  i rozbierania, mycia, czesania, dbania o swój wygląd. Dziecko otoczone przesadną opieką, wyręczane w wielu sytuacjach, nagle okazuje się być bezradnym wobec warunków wymagających od niego samodzielności.
 • Współdziałanie i nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami – to cecha, która pozwoli dziecku dobrze poczuć się w gronie innych dzieci
   i  zbudować nowe więzi.
 • Sprawność i rozwój mowy dziecka – dotyczy poprawności wypowiadania głosek, budowy zdań, zasobu słownictwa, jakim dziecko się posługuje. Niezbędna jest korekcja błędnie wymawianych przez dziecko słów. Utrwalanie się nieprawidłowej wymowy, może mieć niekorzystny wpływ na opanowanie czynności czytania i pisania.
 • Sprawność ruchowa – jest określeniem właściwym dla opisu ogólnego rozwoju motorycznego dziecka. Obserwacja powinna dotyczyć udziału dziecka w zabawach zespołowych, umiejętności rzucania i  kopania piłki, jazdy rowerem, biegania, skakania oraz koordynacji ruchów całego ciała podczas naturalnych ruchowych zabaw dziecięcych.
 • Zdolności manualne dziecka, które są niezmiernie pomocne przy nauce pisania. Dziecko powinno wykonywać wiele prac plastycznych, ćwiczących pracę rąk, takich jak: rysowanie, lepienie, klejenie, wycinanie, wydzieranie, kalkowanie, malowanie, itp. Dziecko powinno czynności te wykonywać sprawnie. Niepokojąca jest niechęć dziecka do określonych zadań.
 • Rozwój umysłowy , na który składa się wiele czynności intelektualnych:
 • umiejętność zapamiętywania,
 • koncentracja uwagi na konkretnych zadaniach wymagających od dziecka wysiłku intelektualnego,
 • zdolność myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • zdolność    spostrzegania,
 • odpowiednia sprawność funkcji słuchowych i wzrokowych.
 • Elementarne umiejętności dziecka w zakresie liczenia  


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie
Liczba odwiedzin: 7525