Poradnictwo

Prowadzimy szeroko rozumiane poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.
     Współdziałając ze szkołami i środowiskiem rodzinnym zapobiegamy trudnościom szkolnym i wychowawczym.
     Organizujemy również działania w zakresie poradnictwa zawodowego i orientacji szkolnej. Dotyczą one:

 • kształtowania u młodzieży umiejętności racjonalnego wyboru kierunku kształcenia
      i zawodu oraz planowania kariery szkolnej i zawodowej,
 • wspierania uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego
      kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielamy informacji i porad
      w tym zakresie,
 • wspierania w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie
      spotkań szkoleniowo - informacyjnych związanych z wyborem kierunku kształcenia i
      zawodu,
 • udzielania indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie wyboru zawodu i
      kierunku dalszego kształcenia.

 • Działania doradcze prowadzimy w Poradni oraz bezpośrednio w środowisku wychowującym, w tym rodzinnym .

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie
  Liczba odwiedzin: 7520