Konsultacje
       Udzielamy konsultacji i porad indywidualnych uczniom, rodzicom i nauczycielom. Dotyczą one różnorodnych trudności szkolnych oraz problemów wychowawczych, emocjonalnych
i adaptacyjnych.
       Z konsultacji można skorzystać w Poradni, Punktach Konsultacyjnych lub podczas wizyt pracowników Poradni w szkołach i przedszkolach.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie
Liczba odwiedzin: 7542