Linki

Kuratorium Oświaty w Kielcach - www.kuratorium.kielce.pl

Starostwo Powiatowe w Kielcach - www.powiat.kielce.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej - www.men.gov.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi - www.komisja.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - www.pfron.org.pl

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach - www.profilaktyka.com

Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" - www.nadziejarodzinie.org.pl

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kraków - www.kta.krakow.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie
Liczba odwiedzin: 7547