Działania informacyjno-szkoleniowe

Zajmujemy się także wspomaganiem wychowawczej oraz edukacyjnej funkcji rodziny
i szkoły. Prowadzimy zajęcia warsztatowe, szkolenia oraz indywidualne konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

     Umożliwiają one osobom dorosłym zdobywanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i logopedii oraz umiejętności istotnych w oddziaływaniach wychowawczych . W ten sposób zapobiegamy zachowaniom dysfunkcyjnym, niepowodzeniom szkolnym, trudnościom emocjonalnym i społecznym.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie
Liczba odwiedzin: 7519