Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Piekoszowie
Image is not available

jest placówką publiczną, której organem prowadzącym jest Powiat Kielecki. Świadczymy profesjonalną i bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną.

Slider

W dniu 12.04.2021r. o godzinie 10.00 odbędzie się trzecia część z cyklu szkoleń na temat " Specyfika funkcjonowania dziecka/ucznia z zespołem Aspergera", organizowanego w ramach międzynarodowego projektu Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ERASMUS+

Szkolenie odbędzie się w formie on-line. Adresowane jest do pedagogów, psychologów, nauczycieli i wychowawców przedszkoli i szkół podstawowych.

Tematyka szkolenia obejmuje analizę orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz sposoby konstruowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla dziecka/ucznia z zespołem Aspergera. 

Szanowni Państwo

Prezentujemy naszą stronę internetową, na której znajdziecie zasięg świadczonych przez nas usług, opis działalności diagnostycznej, terapeutycznej, profilaktycznej, doradczej i informacyjno-szkoleniowej. Przedstawimy Państwu również sylwetki pracowników Poradni oraz ciekawe pomysły i formy pracy. Mamy nadzieję, że te informacje pozwolą Państwu bliżej poznać funkcjonowanie naszej placówki.

Beata Osmólska-Kaleta Dyrektor Poradni