Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Piekoszowie
Image is not available

jest placówką publiczną, której organem prowadzącym jest Powiat Kielecki. Świadczymy profesjonalną i bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną.

Slider

 

Punkt Konsultacyjny jest przeznaczony dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zespołem Aspergera oraz uczniów zdolnych, ich nauczycieli i rodziców.

 

Harmonogram pracy Punktu Konsultacyjnego pomocy psychologiczno – pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022

 

miejsce: Powiatowa Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Piekoszowie

 

Konsultacje i porady odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminu w sekretariacie poradni pod nr tel. 41 306 11 15.

 

Lp.

Termin

1.

05.10.2021r.

 

2.

09.11.2021r.

 

3.

07.12.2021r.

 

4.

11.01.2021r.

 

5.

08.01.2021r.

 

6.

08.03.2021r.

 

7

05.04.2021r.

 

8.

10.05.2021r.

 

9.

07.06.2021r.

 

 

Szanowni Państwo

Prezentujemy naszą stronę internetową, na której znajdziecie zasięg świadczonych przez nas usług, opis działalności diagnostycznej, terapeutycznej, profilaktycznej, doradczej i informacyjno-szkoleniowej. Przedstawimy Państwu również sylwetki pracowników Poradni oraz ciekawe pomysły i formy pracy. Mamy nadzieję, że te informacje pozwolą Państwu bliżej poznać funkcjonowanie naszej placówki.

Beata Osmólska-Kaleta Dyrektor Poradni