Przedstawiamy poniżej harmonogram spotkań w ramach sieci współpracy z pedagogami i psychologami szkolnymi w roku szkolnym 2021/2022

 l.p.

 data i godzina

 tematyka spotkania

 osoby prowadzące

 1.

 

21.09.2021

  g.10.30 

 Spotkanie organizacyjno-informacyjne on-line

Małgorzata Gąsior

Anna Kwiatkowska

 2.

 09.11.2021

  g.9.30

 Zajęcia warsztatowe: „Pierwsza pomoc emocjonalna dla uczniów w sytuacjach kryzysowych”

Małgorzata Gąsior

Anna Kwiatkowska

 3.

 11.01.2021

  g.9.30

 Wsparcie w sytuacjach trudnych wychowawczo

Małgorzata Gąsior

Anna Kwiatkowska

 4.

 08.03.2022

  g.9.30

 Wpływ lęku i nieśmiałości na funkcjonowanie dzieci
i młodzieży. Sposoby pomocy.

Magdalena Gołda

Edyta Witasik

 5.

 10.05.2022

  g.9.30

Wsparcie w sytuacjach trudnych wychowawczo.

Realizacja działań profilaktycznych w szkołach.

 Małgorzata Gąsior

Anna Kwiatkowska