W związku z licznie przybywającymi do naszego kraju obywatelami Ukrainy zamieszczamy pismo Wojewody Świętokrzyskiego  z dnia 4 marca 2022r. na temat zapobiegania próbom wykorzystania uchodźców.

 

 

aktywny link 

https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/komunikat-zwiazany-z-sytuacja-na-ukrainie