Zgłoszenia dzieci na terapię integracji sensorycznej na rok szkolny 2024/2025 przyjmowane są od 01 czerwca do 31 sierpnia.

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci prowadzona jest przez cały rok szkolny.