Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Piekoszowie
Image is not available

jest placówką publiczną, której organem prowadzącym jest Powiat Kielecki. Świadczymy profesjonalną i bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną.

Slider

Przestawiamy harmonogram spotkań w ramach sieci współpracy z pedagogami i psychologami szkolnymi w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Lp. Temat               

Data   i godzina

Osoby prowadzące
1. Spotkanie organizacyjne 15.10.2019 g.9.30 

Beata Osmólska –Kaleta                 Edyta Witasik        Anna Kwiatkowska 

2.  Trening umiejętności społecznych- podstawy teoretyczne oraz doświadczenia praktyczne  26.11.2019 g.9.30

Magdalena Jerzak  Anna Banasik

3.

 

Praca z uczniem z Zespołem Aspergera – cz. I  14.01.2020 g.9.30  Magdalena Jerzak Edyta Witasik
4.

 Praca z uczniem z Zespołem Aspergera – cz. II 

03.03.2020 g.9.30 Magdalena Jerzak Edyta Witasik
5.

 Zachowania trudne u młodzieży o podłożu zaburzeń psychicznych- depresja, samookaleczenia itp.

05.05.2020 g.9.30 Anna Kwiatkowska Małgorzata Gąsior

 

Szanowni Państwo

Prezentujemy naszą stronę internetową, na której znajdziecie zasięg świadczonych przez nas usług, opis działalności diagnostycznej, terapeutycznej, profilaktycznej, doradczej i informacyjno-szkoleniowej. Przedstawimy Państwu również sylwetki pracowników Poradni oraz ciekawe pomysły i formy pracy. Mamy nadzieję, że te informacje pozwolą Państwu bliżej poznać funkcjonowanie naszej placówki.

Beata Osmólska-Kaleta Dyrektor Poradni