Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Piekoszowie
Image is not available

jest placówką publiczną, której organem prowadzącym jest Powiat Kielecki. Świadczymy profesjonalną i bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną.

Slider

Punkt Konsultacyjny
utworzony w ramach ,,Wojewódzkiego projektu wsparcia szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  i upowszechnianiem edukacji włączającej''.

Harmonogram:

13.02.2018r. 8.00- 16.00

27.02.2018r. 8.00-16.00

13.03.2018r. 8.00-16.00

27.03.2018r. 8.00-16.00

10.04.2018r. 8.00-16.00

24.04.2018r. 8.00-16.00

08.05.2018r. 8.00-16.00

22.05.2018r. 8.00-16.00

05.06.2018r. 8.00-16.00

19.06.2018r. 8.00-16.00

Dyżury pełnią: psycholog, psychoterapeuta, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, pedagog diagnozy i terapii dzieci z autyzmem, tyflopedagog, surdopedagog, neurologopeda, surdologopeda, doradca zawodowy.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminów Tel: 41 306 11 15

Szanowni Państwo

Prezentujemy naszą stronę internetową, na której znajdziecie zasięg świadczonych przez nas usług, opis działalności diagnostycznej, terapeutycznej, profilaktycznej, doradczej i informacyjno-szkoleniowej. Przedstawimy Państwu również sylwetki pracowników Poradni oraz ciekawe pomysły i formy pracy. Mamy nadzieję, że te informacje pozwolą Państwu bliżej poznać funkcjonowanie naszej placówki.

Beata Osmólska-Kaleta Dyrektor Poradni