Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Piekoszowie
Image is not available

jest placówką publiczną, której organem prowadzącym jest Powiat Kielecki. Świadczymy profesjonalną i bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną.

Slider

Sieć współpracy w logopedami szkolnymi w zakresie pomocy logopedycznej w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

 

Tematyka spotkania

 

Termin i miejsce spotkania Osoby prowadzące
1. Spotkanie organizacyjne.

14 listopada 2017,

godz. 10.00

PPP w Piekoszowie

Małgorzata Karcz

Justyna Macheta

Wioletta Michta

2. Przegląd stsowanych w terapii pomocy- inspiracje logopedyczne.

16 stycznia 2018,godz. 14.00

PPP w Piekoszowie

Małgorzata Karcz

Justyna Macheta

Wioletta Michta

3. Integracja sensoryczna, a rozwój mowy dziecka- prezentacja, warsztaty.

27 lutego 2018, godz.14.00

Podzamcze Chęcińskie,

sala SI

Małgorzata Karcz
4. Wymiana doświadczeń dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej.

15 marca 2018, godz. 13.30

PPP w Piekoszowie

Justyna Macheta
5. Praca logopedyczna z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera - wymiana doświadczeń.

12 kwietnia 2018,

godz. 13.30

PPP w Piekoszowie

Małgorzata Karcz

Justyna Mecheta

Wioletta Michta

6.

Jak ekran wpływa na rozwój społeczny, poznawczy, mowy i sensoryczny małego

dziecka- prezentacja

17 maja 2018, godz. 13.30

PPP w Piekoszowie

Wioletta Michta

 

Szanowni Państwo

Prezentujemy naszą stronę internetową, na której znajdziecie zasięg świadczonych przez nas usług, opis działalności diagnostycznej, terapeutycznej, profilaktycznej, doradczej i informacyjno-szkoleniowej. Przedstawimy Państwu również sylwetki pracowników Poradni oraz ciekawe pomysły i formy pracy. Mamy nadzieję, że te informacje pozwolą Państwu bliżej poznać funkcjonowanie naszej placówki.

Beata Osmólska-Kaleta Dyrektor Poradni