W dniu 12.04.2021r. o godzinie 10.00 odbędzie się trzecia część z cyklu szkoleń na temat " Specyfika funkcjonowania dziecka/ucznia z zespołem Aspergera", organizowanego w ramach międzynarodowego projektu Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ERASMUS+

Szkolenie odbędzie się w formie on-line. Adresowane jest do pedagogów, psychologów, nauczycieli i wychowawców przedszkoli i szkół podstawowych.

Tematyka szkolenia obejmuje analizę orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz sposoby konstruowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla dziecka/ucznia z zespołem Aspergera.