Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci prowadzona jest przez cały rok szkolny.

Zgłoszenia dzieci na terapię integracji sensorycznej będą przyjmowane od 1 maja do 31 sierpnia w każdym roku szkolnym - do wyczerpania miejsc na kolejny rok szkolny.