Zgłoszenia dzieci na terapię integracji sensorycznej będą przyjmowane od 1 czerwca do 31 sierpnia w każdym roku szkolnym - do wyczerpania miejsc na kolejny rok szkolny.