Przedstawiamy harmonogram spotkań w ramach sieci współpracy z pedagogami i psychologami szkolnymi w roku szkolnym 2020/2021

l.p.

Temat

Data
i godzina/ miejsce

Osoby prowadzące

1.

Spotkanie organizacyjne.

06.10.2020 g.9.30 spotkanie on-line

Beata Osmólska –Kaleta

Małgorzata Gąsior Anna Kwiatkowska

2.

Zachowania trudne u młodzieży - depresja, samookaleczenia itp.

24.11.2020 g.9.30 Poradnia lub spotkanie on-line

Anna Kwiatkowska Małgorzata Gąsior

3.

Indywidualne konsultacje – wsparcie w rozwiązaniu trudnych sytuacji pod względem wychowawczym, edukacyjnym, relacyjnym itp.

12.01.2021 g.9.30 Poradnia lub konsultacje telefoniczne

Edyta Witasik Magdalena Gołda Anna Kwiatkowska

4.

Wychowanie do wartości – na co zwrócić uwagę w pracy z uczniami ? – dyskusja. Propozycje zajęć, programów profilaktycznych/wychowawczych

16.03.2021 g.9.30 Poradnia lub spotkanie on-line

Małgorzata Gąsior Anna Kwiatkowska

5.

Działania profilaktyczne prowadzone
w szkołach –wymiana doświadczeń. Przedstawienie programu profilaktycznego dla młodzieży „Jak żyć szczęśliwie?”

11.05.2021 g.9.30 Poradnia lub spotkanie on-line

Anna Kwiatkowska Małgorzata Gąsior