Świadczymy szerokie usługi diagnostyczne, terapeutyczne, profilaktyczne i doradcze zarówno w siedzibie Poradni, jak i w środowisku wychowującym.

Celem naszego działania jest:
 • wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, emocjonalnych i adaptacyjnych
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w procesie wychowawczym
Prowadzimy:
 • diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
 • diagnozę i terapię integracji sensorycznej
 • terapię indywidualną i grupową
 • terapię rodzin
 • poradnictwo szkolne i zawodowe
 • zajęcia profilaktyczne z uczniami na terenie szkół oraz w Poradni
 • zajęcia rozwijające zdolności poznawcze uczniów
 • warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli
Przyjęte przez nas cele i zadania realizujemy głównie poprzez:

Dokumenty do pobrania Pobierz
1 Zasady współpracy Poradni ze szkołami i innymi placówkami z terenu działania Poradni(2011) doc
2 Informacja RODO doc