Świadczymy szerokie usługi diagnostyczne, terapeutyczne, profilaktyczne i doradcze zarówno w siedzibie Poradni, jak i w środowisku wychowującym.

Celem naszego działania jest:
  • wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, emocjonalnych i adaptacyjnych
  • wspieranie rodziców i nauczycieli w procesie wychowawczym
Prowadzimy:
  • diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
  • terapię indywidualną i grupową
  • terapię rodzin
  • poradnictwo szkolne i zawodowe
  • zajęcia profilaktyczne z uczniami na terenie szkół oraz w Poradni
  • zajęcia rozwijające zdolności poznawcze uczniów
  • warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli
Przyjęte przez nas cele i zadania realizujemy głównie poprzez:

Dokumenty do pobrania Pobierz
1 Zasady współpracy Poradni ze szkołami i innymi placówkami z terenu działania Poradni(2011) doc
2 Informacja RODO doc