Prowadzimy szeroko rozumiane poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.
Współdziałając ze szkołami i środowiskiem rodzinnym zapobiegamy trudnościom szkolnym i wychowawczym.
Organizujemy również działania w zakresie poradnictwa zawodowego i orientacji szkolnej. Dotyczą one:

 • kształtowania u młodzieży umiejętności racjonalnego wyboru kierunku kształcenia
  i zawodu oraz planowania kariery szkolnej i zawodowej,
 • wspierania uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego
  kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielamy informacji i porad
  w tym zakresie,
 • wspierania w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie
  spotkań szkoleniowo - informacyjnych związanych z wyborem kierunku kształcenia i
  zawodu,
 • udzielania indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie wyboru zawodu i
  kierunku dalszego kształcenia.


Działania doradcze prowadzimy w Poradni oraz bezpośrednio w środowisku wychowującym, w tym rodzinnym .