Udzielamy konsultacji i porad indywidualnych uczniom, rodzicom i nauczycielom. Dotyczą one różnorodnych trudności szkolnych oraz problemów wychowawczych, emocjonalnych i adaptacyjnych.


Z konsultacji można skorzystać w Poradni, Punktach Konsultacyjnych lub podczas wizyt pracowników Poradni w szkołach i przedszkolach.