Ważnym elementem naszej pracy są działania z zakresu profilaktyki społecznej, adresowane do uczniów ze szkół z rejonu działania Poradni. Realizujemy je w formie zajęć warsztatowych, których celem jest:

 • przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • pomoc uczniom w adaptacji do nowego środowiska i integracji zespołu klasowego,
 • budowanie udanych relacji w grupie rówieśniczej,
 • kształtowanie właściwych postaw i systemu wartości,
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach
  trudnych.

W prowadzonych zajęciach wykorzystujemy głównie własne programy i scenariusze oraz programy powszechnie znanych autorów. Każdego roku przekazujemy szkołom aktualne propozycje spotkań i warsztatów prowadzonych przez specjalistów Poradni.

Popularyzujemy także wiedzę psychologiczno-pedagogiczną wśród rodziców i nauczycieli. Prowadzimy warsztaty i szkolenia, które dotyczą profilaktyki uzależnień
i przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży. Uczestniczymy
w przedsięwzięciach profilaktycznych organizowanych w środowiskach lokalnych.

Ponadto w ramach działalności profilaktycznej:

 • udzielamy wsparcia rodzicom we wczesnym etapie rozwoju dziecka,
 • prowadzimy logopedyczne badania pilotażowe służące wykrywaniu zaburzeń mowy
  u dzieci w wieku przedszkolnym,
 • prowadzimy zajęcia stymulujące rozwój mowy.