Punkty konsulatacyjne

Aby ułatwić naszym klientom dostęp do korzystania z usług Poradni, co roku organizowane są Punkty Konsultacyjne, zarówno w Poradni, jak i w gminach najbardziej oddalonych od naszej placówki. Ich celem jest umożliwienie skorzystania z pomocy naszych specjalistów jak największej liczbie dzieci, rodziców i nauczycieli. 

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram pracy w punktach konsultacyjnych, w roku szkolnym 2022/2023.

Liczba artykułów:  1