Punkty konsultacyjne doradztwa zawodowego

  • PK z siedzibą w SP w Chęcinach – środa (co tydzień)

Działania w tym PK prowadzi mgr Gerard Adydan – pedagog, doradca zawodowy.