W terminie od 08.04.2024 r. do 12.04.2024 r. w godzinach 10.00-14.00 w ramach Dni Otwartych Punktu Konsultacyjnego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej PPP-P w Piekoszowie odbywać się będą porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli.  

Z konsultacji i porad z psychologiem, pedagogiem, logopedą, terapeutą SI można skorzystać po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (tel. 41 30 61 115) lub osobistym w sekretariacie Poradni. Zgłoszenia przyjmowane będą do 29.03.2024 r.

Szanowni Państwo

Prezentujemy naszą stronę internetową, na której znajdziecie zasięg świadczonych przez nas usług, opis działalności diagnostycznej, terapeutycznej, profilaktycznej, doradczej i informacyjno-szkoleniowej. Przedstawimy Państwu również sylwetki pracowników Poradni oraz ciekawe pomysły i formy pracy. Mamy nadzieję, że te informacje pozwolą Państwu bliżej poznać funkcjonowanie naszej placówki.

Beata Osmólska-Kaleta Dyrektor Poradni