W pedagogice stosuje się różne metody niewerbalne, które pozwalają wspomagać terapię, uzupełniać diagnozę, a także stymulują rozwój psychofizyczny dziecka. Wśród nich znamienite miejsce zajmuje muzykoterapia.

Pracując z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną wielokrotnie spotykam się z problemem braku lub niedostatecznie wykształconej mowy moich podopiecznych. Tradycyjnie rozumiana terapia logopedyczna nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

"Cokolwiek się robi, nie sposób nie komunikować" Palo Alto

Analiza i synteza ( wzrokowa i słuchowa) procesy dokonujące się na poziomie mózgowym obejmujące rozkładanie na części i scalanie materiału wzrokowego( obrazki, wyrazy) lub słuchowego( dźwięki, zdania, słowa).

Załóż zeszyt do ćwiczeń ortograficznych, powtórz zasady pisowni i przystąp do ćwiczeń.