Ćwiczenia poprawnej pisowni – samodzielna praca starszych uczniów w domu

• Załóż zeszyt do ćwiczeń ortograficznych.

• Powtórz i utrwal zasady pisowni.

• Na końcu zeszytu załóż „Słowniczek trudnych wyrazów”.

Pisanie z pamięci – co dzień (zapisywanie daty przy ćwiczeniach)

1. Przeczytaj uważnie wybrany przez siebie, lub wskazany przez nauczyciela fragment tekstu (ok. 4-5 zdań).

2. Przeczytaj pierwsze zdanie, zapamiętując tekst i pisownię wyrazów. Uzasadnij pisownię trudnych wyrazów.

3. Powiedz tekst z pamięci.

4. Przeczytaj powtórnie zdanie sprawdzając, czy dobrze zapamiętałeś.

5. Napisz zdanie z pamięci.

6. Sprawdź zapis bez wzoru i nanieś poprawki.

7. Porównaj zapis ze zdaniem wzorcowym i nanieś poprawki.

8. Zakryj zdanie wzorcowe i napisane, a następnie napisz powtórnie to samo zdanie.

9. Sprawdź zapis.

10 Podobnie postępuj z pozostałymi zdaniami.

Poprawa błędów

1. Wypisz wyrazy, w których popełniłeś błędy i uzasadnij poprawną pisownię.

2. Wyrazy te zastosuj w krzyżówce, ułóż z nimi zdania, utwórz rodzinę wyrazów pokrewnych lub wykonaj inne ćwiczenia utrwalające pisownię.

3. Następnie wpisz je do „Słowniczka” na końcu zeszytu.

Sprawdzian – co tydzień

1. Po tygodniu ćwiczeń poproś kogoś, aby podyktował ci zdania, które codziennie pisałeś.

2. Sprawdź, o ile błędów mniej zrobiłeś niż poprzednio i popraw je (wg wzoru).

Ćwiczenia poprawnej pisowni – dodatkowa praca młodszych uczniów w domu

• Załóż zeszyt do ćwiczeń ortograficznych.

• Utrwal reguły pisowni.

• Na końcu zeszytu załóż „Słowniczek trudnych wyrazów”

Pisanie z pamięci – codziennie (zapisywanie daty przy ćwiczeniach)

1. Rodzic lub nauczyciel zaznacza dziecku fragment tekstu (4-5 zdań).

2. Dziecko czyta głośno pierwsze zdanie, zapamiętując pisownię wyrazów.

3. Dziecko mówi zdanie z pamięci, a następnie sprawdza, czy dobrze zapamiętało.

4. Dziecko pisze zdanie z pamięci.

5. Po napisaniu sprawdza je bez wzoru i poprawia błędy, a następnie porównuje zapis ze zdaniem wzorcowym, nanosząc poprawki. W przypadku wystąpienia błędów – pisze jeszcze raz to zdanie z pamięci.

6. Podobnie postępuje w przypadku pozostałych zdań.

Poprawa błędów

1. Dziecko wypisuje wyrazy, w których popełniło błędy i uzasadnia poprawną pisownię.

2. Uczeń układa zdania z tymi wyrazami, odmienia je przez osoby lub przypadki, dopisuje wyrazy pokrewne lub wykonuje inne ćwiczenia utrwalające pisownię.

3. Następnie wpisuje je do „Słowniczka” na końcu zeszytu.

Sprawdzian – co tydzień

1. Po tygodniu ćwiczeń osoba dorosła dyktuje zdania, które dziecko pisało codziennie .Należy sprawdzić, o ile mniej błędów wystąpiło w dyktandzie niż poprzednio i poprawić je (wg wzoru podanego wcześniej).

Powodzenia!