Witamy na naszej stronie

Szanowni Państwo

Prezentujemy naszą stronę internetową, na której znajdziecie zasięg świadczonych przez nas usług, opis działalności diagnostycznej, terapeutycznej, profilaktycznej, doradczej
i informacyjno-szkoleniowej. Przedstawimy Państwu również sylwetki pracowników Poradni oraz ciekawe pomysły i formy pracy. Mamy nadzieję, że te informacje pozwolą Państwu bliżej poznać funkcjonowanie naszej placówki.

Beata Osmólska-Kaleta Dyrektor Poradni

 


Aktualności

2017-07-06Poradnia nie będzie czynna w dniach od 17 lipca do 4 sierpnia 2017r. z powodu przerwy urlopowej
Dyżurującymi Poradniami (w sprawach wymagających pilnych interwencji) będą: od 17 do 28 lipca 2017r. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Chmielniku, telefon /41/354-42-17 od 31lipca do 4 sierpnia 2017r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie, telefon /41/311-50-2
Więcej...
2017-05-14Działania Poradni w ramach Świętokrzystkich Dni Profilaktyki
Pracownicy poradni będą udzielać porad dla rodziców dzieci z Powiatu Kieleckiego rozpoczynających naukę w szkole, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z trudnościami dydaktycznymi, wychowawczymi i emocjonalnymi.
Więcej...
2017-05-12Informacja dotycząca diagnozowania i orzekania dzieci z niepełnosprawnościami
Zgodnie z decyzją Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty od kwietnia 2017 roku diagnozujemy i orzekamy także dzieci i młodzież niewidomą i słabowidzącą oraz niesłyszącą i słabosłyszącą z rejonu działania naszej poradni.
Więcej...
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie
Liczba odwiedzin: 20919